top of page
Young boy with cross-country skis lying on snow and smile.jpg
brand-good-sports-white_2x.png

Ombruk gjort riktig er
bedre, rimeligere og mer bærekraftig enn forbruk.

brand-good-company-black.png

Med partnerskap og teknologi som viktigste verktøy utvikler vi et system for inkluderende og bærekraftig håndtering av sportsutstyr for barn.

Aldri har det vært enklere å ombruke sportsutstyr. I samarbeid med Helt Hjem har vi utviklet en løsning som lar medlemmer i idrettdslag delta på ombruksdugnad hjemme fra sin egen stue. 

Alt de må gjøre for å delta er å registrere seg på idrettslagets egen innsamlingsside og legge det brukte sportsutstyret i en pose. 

Resten tar vi hånd om: Vi henter utstyret hjemme hos medlemmene, sorterer, rengjør og upcycler det. Deretter tilgjengeliggjør vi utstyret som holder god nok kvalitet for nye medlemmer neste sesong.

 

I tillegg leverer vi alt idrettslaget trenger av materiell for å markedsføre dugnaden til sine medlemmer.

I samarbeid med idrettslag tilbyr vi medlemmene deres et abonnement på sportsutstyr for barn med ombruk inkludert.

Mot en fast månedspris får medlemmene levert alt utstyret barna trenger ved sesongstart. Deretter kan de enkelt bytte inn utstyret når barna vokser fra det – eller sliter det ut. 

 

Innbytte og retur av utstyr håndteres enkelt på klubbens nettside som kobles opp mot vårt digitale ombrukssystem, som så sikrer sømløs henting og levering hjemme hos medlemmene i samarbeid med Helthjem.  

Utstyret som leveres inn kvalitetssikres, rengjøres, upcycles og får nytt liv etter hvert som andre medlemmer har behov for det. Slik gjør vi det enklere, rimeligere og mer bærekraftig å trene, samtidig som idrettslaget får nye inntekter.

Les mer om hvorfor Lyn, Bækkelaget og Kolbotn har tatt i bruk abonnementsløsningen fra Good Sports

Screen Shot 2022-04-08 at 3.24.11 PM.png
Abonnementslosning
Ombrukssyst1.jpg

For å gjøre ombruk enkelt har vi utviklet et digitalt ombrukssystem som følger sportsutstyret vi leverer gjennom alle faser i produktenes livsløp – fra vugge til grav. 
 

Systemet integreres i idrettslagenes egne kanaler, slik at det blir enkelt for medlemmene å ha oversikt over utstyret de abonnerer på, samt bestille vedlikehold, reparasjon og innbytte når det trengs.

 

Ved å koble medlemsbehov og ombruksverdikjeder digitalt gir systemet oss muligheten til å planlegge effektive innsamlings-, reparasjons- og ombruksprosesser og vi får samlet inn nødvendige data slik at vi kontinuerlig kan utvikle og forbedre ombrukstjenestene vi leverer i samarbeid med idrettslagene og deres medlemmer. 

bottom of page