top of page
Young boy with cross-country skis lying on snow and smile.jpg
brand-good-sports-white_2x.png

Vårt abonnement gjør det enkelt å håndtere skiutstyr billigere og mer bærekraftig enn før.

brand-good-company-black.png

Med partnerskap og teknologi som våre viktigste verktøy utvikler vi et system for inkluderende og bærekraftig håndtering av sportsutstyr for barn.

I samarbeid med idrettslag tilbyr vi medlemmene et abonnement på sportsutstyr med ombruk inkludert. Vi starter med langrennski for barn og unge, men planlegger å utvide til flere idrettsgrener og aldersgrupper.

Mot en fast månedspris får medlemmene levert alt utstyret de trenger ved sesongstart. Deretter kan de enkelt bytte inn utstyret når barna vokser fra det – eller sliter det ut. 

 

Innbytte og retur av utstyr håndteres enkelt på idrettslagets nettside som kobles opp mot vårt digitale ombrukssystem, slik at vi sikrer sømløs levering av utstyr til avtalt tid og sted. 

Når vi får utstyr i retur kvalitetssikres, rengjøres, prepareres og upcycles det, før vi gir det nytt liv hos andre. Slik gjør vi det enklere, rimeligere og mer bærekraftig å delta idretten.

Group 1468 (2).jpg
Abonnementslosning
Ombrukssyst1.jpg

For å gjøre ombruk enkelt har vi utviklet et digitalt ombrukssystem som følger sportsutstyret vi leverer gjennom alle faser i produktenes livsløp – fra vugge til resirkulering. 
 

Systemet integreres i idrettslagenes egne kanaler, slik at det blir enkelt for medlemmene å ha oversikt over utstyret de abonnerer på, samt bestille vedlikehold, reparasjon og innbytte når det trengs.

 

Ved å ta i bruk digitale verktøy for å koble medlemsbehov og ombruksverdikjeder,  får vi muligheten til å planlegge effektive innsamlings-, reparasjons- og ombruksprosesser og vi får samlet inn nødvendige data slik at vi kontinuerlig kan utvikle og forbedre ombrukstjenestene vi leverer i samarbeid med idrettslagene og deres medlemmer. 

bottom of page