top of page

Leverer ombruk helt hjem

Nå inngår Good Sports og Helthjem et nytt samarbeid for å gjøre det enklere for folk å prioritere ombruk når de skal velge sportsutstyr.

– I dag er ombruk av sportsutstyr tungvint og lite tilgjengelig. For å få flere til å velge ombruk må vi utvikle bedre kundeopplevelser enn de som finnes i dagens forbruksbaserte sportsbransje. Derfor er vi glade for at vi nå har etablert et samarbeid med Helthjem, som gjør at vi kan levere ombruk av sportsutstyr på døra til medlemmene av de idrettslagene vi samarbeider med, sier Preben Carlsen, som er med-gründer av Good Sports, en startup som utvikler et abonnement på sportsutstyr for barn, med ombruk som en inkludert del av leveransen.


Ombruk og inkludering: – En moderne idrett legger til rette for demokratisk tilgang til utstyr og bærekraftig ombrukshåndtering, sier Preben Carlsen i Good Sports. Neste generasjons ombruksløsninger

For Helthjem er sirkulærøkonomi en strategisk viktig satsing. Derfor er de opptatt av å være en bidragsyter i utviklingen av neste generasjons ombruksløsninger.

– Det er viktig for oss å være en aktiv partner for nye selskaper som satser på ombruk og sirkulærøkonomi. Sportsutstyr er et av de områdene som har størst potensial for forbedringer. Derfor har v


i stor tro på at sømløs innsamling, innbytte og returhåndtering vil utgjøre en forskjell i det arbeidet Good Sports nå gjør for å utvikle en helhetlig ombruksløsning for sportsutstyr for barn, sier Aurora Sofie Kvaløy, som har ansvar for sirkulære partnerskap i Helthjem.
Pilotprosjekt med Lyn, Bækkelaget og Kolbotn

I første omgang skal Good Sports og Helthjem teste ut samarbeidet i et pilotprosjekt som de gjennomfører sammen med Lyn Fotball, Bækkelaget Sportsklubb og Kolbotn IL. – Vi tester ut samarbeidet ved å samle inn, upcycle og ombruke fotballutstyr for barn til medlemmene i Lyn, Bækkelaget og Kolbotn. Målet er å gjøre ombruk av sportsutstyr enklere, rimeligere og mer bærekraftig enn dagens alternativer, samtidig som vi skaper nye inntekter til idrettslagene, sier Carlsen.

Alle skal med: Etter hvert som ombruk blir den nye normalen, vil utstyrspresset i barneidretten avta, slik at ingen blir stående på sidelinjen fordi de ikke har råd til å trene.


Inkluderende og bærekraftig barneidrett

Samarbeidet starter nå opp med innsamling av brukt utstyr, men allerede etter påske skal de lansere et abonnement på barnefotball-utstyr med ombruk inkludert.


– Ved å levere utstyr som en tjeneste gjør vi det lett å bytte inn utstyr i takt med at barna vokser. Innbytte og retur bestiller man rett på nett, mens vi henter og leverer på døra til medlemmene. Når vi har testet ut løsningen i barnefotballen, er planen å innføre tilsvarende løsninger for flere aldersgrupper og idretter. Målet er å få bukt med det økende utstyrspresset som fører til at mange barn ikke har råd til å delta i idretten, slik at vi sammen kan skape en inkluderende og bærekraftig barneidrett, sier Carlsen.


brand-good-sports-white_2x.png
bottom of page