top of page
nettbutikk
brand-good-sports-white_2x.png
brand-good-company-black.png

Som leietaker av utstyr
har du både rettigheter og ansvar. Les våre kontraktsvilkår ved leie.

Vi er opptatt av å ivareta dine forbrukerrettigheter. Her kan du lese våre kontraktsvilkår ved leie.

Kontraktsvilkår ved leie 

 

1.Generell Informasjon

Good Sports AS, heretter kalt Utleier, er en nettbasert utleie- og abonnementstjeneste som tilrettelegger for at brukere skal kunne leie objekter. Tjenesten kan kun brukes i samsvar med disse vilkårene.
 

Ved å opprette en profil og legge inn en bestilling, godtar Leietaker disse vilkårene, og bekrefter at vedkommende er over 18 år, og har som formål å leie objektet(-ne) som Leietaker har lagt inn bestilling på. Leietaker samtykker i å motta kommunikasjon fra Utleier, inkludert epost, tekstmeldinger og lignende. Alle objekter som tilbys på Utleiers nettsider, er Utleiers eiendom.

 

 

2. Leie

Leie av objekt(er) er beskrevet som en periode på 30 dager og er løpende til Leietaker eller Utleier sier opp avtalen.
 

Pris for tjenesten er oppgitt pr måned og inkluderer merverdiavgift. Når Leietaker fullfører en bestilling, samtykker vedkommende i at Utleier belaster betalingskortet med avtalt leiepris fra og med den datoen objektet leies ut fra.
 

 

3. Betaling

Objektene kan kun leies ved hjelp av VIPPS.

Betaling foregår automatisk, på månedlig basis, inntil Leietaker sier opp avtalen.

Utelatt betaling vil føre til at Utleier må iverksette innkrevingstiltak ovenfor Leietaker. Leietaker samtykker i å betale for Utleiers kostnader i forbindelse med slike tiltak.

Dersom objektet(-er) ikke blir levert tilbake som avtalt eller er mistet av Leietaker, vil Leietakers betalingskort bli belastet for Utleiers livsløpsverdi av objektet. Dette er begrenset oppad til kr 1500 kr pr. produkt. Om det ikke er mulig å belaste livsløpsverdi via betalingskortet, vil Leietaker motta en faktura pr. post + fakturagebyr. Fakturagebyret er p.t 75kr. 

 

 

4. Endring i bestilling

Leietaker kan kansellere sin bestilling etter angrerettloven, 14 dager fra Leietaker har mottatt varen. Ønsker Leietaker å benytte seg av kansellering og få beløpet refundert, må Objektet returneres ubrukt.

 

 

5. Levering

Utleier leverer direkte hjem i postkassen ved å benytte tjenesten: Helt Hjem. Ved utlevering fysisk blir kjøper kontaktet i forkant av levering for å avtale tid og sted. Speditøren leverer pakken(e) enten direkte i postkassen.. Hvis det allerede er post/brev/annet i postkassen eller at postkassen er for liten, kan det være at pakken blir sendt videre til nærmeste utleveringssted for opphenting av kunden.


 

6. Retur av objekt(er)

Når Leietaker enten ønsker å bytte objektet eller returnere det, gjør Leietaker dette via sin profil på nettsiden til Utleier. Ved bytting sendes nytt objekt ut til Leietaker og retur av objektet Leietaker allerede har, blir booket samtidig.

Ved retur av objektet, blir Leietaker kontaktet av Utleier med beskjed om at det er booket retur av objektet og instruksjoner om hvordan Leietaker skal merke pakken. Retur vil foregå ved hjelp av Utleiers speditører.

Retur som følge av bytte, reparasjon eller avsluttet abonnement, vil skje enten fra Leietakers bostedsadresse eller nærmeste opphentingssted for speditøren.

 

 

7. Force Majeure

Utleier kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelses eller mangler dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor Utleiers kontroll, og som Utleier ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden, unngått eller overvunnet følgene av.

 

Beror forsinkelsen eller mangelen på en tredjepart som Utleier har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle leveransen, er Utleier fritatt for ansvar og leveringsplikt.

 

 

8. Endring av vilkår

Utleier forbeholder seg retten til å endre bruksvilkårene når som helst. Ved å benytte tjenesten Utleier tilbyr, er det å forvente at Leietaker har satt seg inn i vilkårene, og at man er innforstått med at alle betingelsene som gjelder ved leie av objekt.

Det er til enhver tid betingelsene beskrevet i vilkårene på Utleiers nettside som er gjeldende for alle leieavtaler.

 

 

9. Lovvalg og verneting

Leiekontrakten skal i alle henseender reguleres av Norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende kontrakten skal løses etter Norske rettergangsregler.

Tvist mellom Partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Kommer ikke Partene frem til en løsning, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling.

Spørsmål vedrørende Vilkår, ta kontakt med hei@goodsports.no


 

bottom of page